Rakentajan infon hakupalvelu

Hae sijainnin, toimialan ja tarkentavan hakusanan mukaan:
(valitse kunta/alue, toimiala tai anna hakusana ja paina "hae").

YTK Rakentajaninfo.fi-portaalin Rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelu

 

Sopimusehdot

 

1. Osapuolet ja sopimuksen kattavuus

Näitä sopimusehtoja sovelletaan YTK Rakentajaninfo-portaalin (jäljempänä yhtiö) ylläpitämään Rakentajaninfo.fi-hakemistopalveluun, joka sijaitsee internetissä osoitteessa www.rakentajaninfo.fi , rekisteröintimaksun maksaneisiin tai muulla perusteella asiakkaaksi rekisteröityneen yrityksen/yhteisön (jäljempänä asiakas) välisiin sopimuksiin.

 

2. Sopimuksen synty

Sopimus syntyy, kun asiakkaan tiedot on rekisteröity tietokantaan, joko asiakkaan omasta toimesta tarkoitukseen tehdyn rekisteröitymislomakkeen kautta, tai tekemällä tilauksen palveluntarjoajan asiakaspalveluun soittamalla tai kirjallisesti.

Palveluntarjoajan tekemän puhelinmarkkinoinnin kautta tilaussopimus syntyy suullisesti. Jokaisesta tilauksesta asiakkaalle lähetetään oikovedos www.rakentajaninfo.fi -palveluun tulevista tiedoista sekä lasku. Asiakkaan on tarkastettava tietojensa oikeellisuus oikovedoksesta ja www.rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelusta ja ilmoitettava mahdolliset virheet.

 

Kaikki reklamaatiot, koskien tietoja ja laskua, on toimitettava mahdollisimman pian.

 

3. Sopimuksen rajoitus ja tietojen poisto

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tietokannastaan asiakkaan tiedot, jotka ovat markkinointilainsäädännön tai muun lainsäädännön vastaisia tai muuten loukkaavat hyvää tapaa. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa asiakkaan tiedot, mikäli asiakas ei ole suorittanut laskuaan maksukehotuksista huolimatta.

 

4. Osapuolten vastuut

Asiakkaan vastuulla on toimittaa palveluntarjoajalle mahdolliset muutokset palveluun jo kirjattuihin tietoihin. Palveluntarjoaja sitoutuu kirjaamaan asiakkaan tiedot tai niiden muutokset Rakentajaninfo.fi-hakemistopalveluun, poisluettuna kohdassa 3. mainitut tilanteet.

Palveluntarjoajalla ei ole korvausvelvollisuutta virheellisistä tiedoista johtuneesta asiakkaan mahdollisesti kärsimistä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus kaikissa tapauksissa rajoittuu maksettuun rekisteröintimaksuun, jolla tarkoitetaan puhelinkeskustelussa tai kirjallisessa tilauksessa sovittua tietojen julkaisuhintaa.

Asiakkaan maksun peruste on, että palveluntarjoaja julkaisee tiedot Rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelussaan.
Asiakas sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja maksamalla laskun.

 

Palveluntarjoaja on oikeutettu keskeyttämään Rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelun tuottamisen sivuston päivittämisen tai muiden ohjelmallisten töiden johdosta. Palveluntarjoajalla ei ole muita vastuita palvelun tuottamisesta kuin tässä sopimuksessa mainitut.

 

5. Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoajalla on täydet omistajan oikeudet Rakentajaninfo.fi-hakemistopalveluun ja sen osa-alueisiin. Muilla osapuolilla ei ole oikeutta käyttää niitä kilpailevaan tai mihinkään muuhun palveluntarjoajan etua loukkaavaan tarkoitukseen. Rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelun sisällön tai sen osien kopioiminen on kielletty. Käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa tietokoneelleen tai mobiililaitteelleen tai tulostaa henkilökohtaiseen käyttöön otteita sivuista.

 

6. Asiakastietojen käyttö

Yhtiö saa käyttää asiakkaidensa tietoja myös muuhun markkinointiin. Asiakkaiden tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

 

7. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa kuusi kuukautta ja sopimus uudistetaan joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Asiakas ei voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle eikä sanoa sopimusta irti kolmannen osapuolen toimesta eikä valtuuttaa kolmatta osapuolta irtisanojaksi.

 

8. Muutokset palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelua, sen saatavilla oloa ja laitteille asetettuja vaatimuksia, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

 

9. Linkkiyhteydet ja muut sivustot

Palveluntarjoaja ei vastaa niiden sivujen sisällöstä tai palvelusta, joihin Rakentajaninfo.fi-hakemistopalvelusta on linkki ja jotka on julkaistu jonkin muun toimijan toimesta.

 

10. Liikasuorituksen palautus

Liikaa maksaneita asiakkaita pyydetään ilmoittamaan tilinumeronsa liikamaksun palautusta varten palvelun tarjoajalle. Tilinumeroilmoituksen voi tehdä laskutukseen joko sähköpostitse tai kirjepostilla. 1.3.2022 lähtien liikamaksun palautuksesta veloitettava palvelumaksu on 10 euroa. Käsittelymaksu veloitetaan, jos virhe maksussa johtuu maksajan huolimattomuudesta.

 

11. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 

12. Muuta

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää digitaalisia tallenteita.

 

13. Sopimuksen voimaantulo

 

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 22.2.2022 ja korvaavat kaikki aiemmat ehdot.